Effektivitet

Ibland kan man höra åsikten att polyuretanskum är en dyr isolering och tätning. Men man måste väga alla för-och nackdelar för att se om denna slutsats förblir detsamma ..? När man tar den rena volymen av isoleringsmaterial kostar polyuretanskum med slutna celler faktiskt dyrare än andra termiska isoleringsmaterial som sten- eller glasull, cellulosa (ekobomull) polystyren eller skumpellets, polyuretanskum med öppna celler eller termoskum.

Är det dyrt att isolera med polyuretanskum? - Nej, det är EKONOMISKT!

 1. Polyuretanskum är det enda material som till 100 procent förseglar öppningar genom vilka luft kommer in ditt hus. Studier har visat att genom läckor vid fönsteröppningar, elektriska strömbrytare och vägguttag, i vinklar mellan tak och bjälklag, väggar och grundplatta förlorar hus upp till 30-40 procent av värme! Andra isoleringsmaterial kan inte garantera full täthet, förblir skarvar mellan värmeisolerade paneler eller mattor, det svårt att få tillgång till konstruktionsfogar, hörn. Polyuretanskum bildar ett heltäckande lager - inga sömmar och skarvar, omslutar tätt eventuella håligheter och utsprång och eliminerar läckageproblem. Och du sparar värme och Dina pengar.
 2. Väggar som är isolerade med olika typer av ull skall mycket noggrant skyddas mot fukt från insidan. Små revor i den isolerande duken, som uppkommer vid montering av strömbrytare eller vägguttag, vid borrning i väggarna eller i fogar mellan vägg och golv eller tak – är ett rätt ställe att få fukt i Ditt isoleringsmaterial. Fiberisolering ackumulerar fukt från lokalen, och efter avdunstning – sjunker den! Många nybyggare kan "skryta"att ett par år efter inflyttning börjar kall luft från utsidan tränga in genom vägguttag. Polyuretanskum med slutna celler absorberar inte fukt och sjunker inte, ändrar inte sin volym, bildar inte köldbryggor. Och det bidrar även till värmehållning och lägre energiräkningar.
 3. Människor brukar renovera hemma vart 7-12 år. Hur ofta vill ni byta isolerande skikt? Gnagare och insekter förstör fiberisolering och tunnlarna samt gnagarbo i väggarna reducerar det värmeisolerande skiktet några gånger. Det är mycket svårt att förändra situationen, eftersom människor brukar betala för värmeförluster och inte göra någonting. Fuktigheten, gnagare eller insekter påverkar inte polyuretanskum med slutna celler. Dess livslängd är över 30 år, dvs, trots högre initiala kostnaden lönar det sig senare med lägre uppvärmningskostnader och utan extra kostnader för renovering och reparation.
 4. Polyuretanskum med slutna celler är nästan dubbelt varmare (λ = 0,020 - 0,023W /m •K) än konventionell termisk isolering. Denna funktion underlättar i hög grad värmeisolering av lokalerna när det är särskilt viktigt att spara värdefullt utrymme, till exempel taket i de övre våningarna i lägenheter eller övriga små lokaler.
 5. Och när ytbehandlingen inte är viktig för Dig (t ex. i garaget, i källaren eller verkstaden), i detta fall behövs inga ramar eller fästelementet eller andra verktyg. Dessutom polyuretanskum med slutna celler kommer att stoppa fuktintrång, behövs ingen extra vattentätning (om det är våta underjordiska lokaler) eller bildar korrosionsskydd för metallrum).
 6. Om Du har en lokal med ojämn yta (ojämna bjälklagspaneler, skivor, smulade tegel eller liknande) - inga problem. Polyuretanskum täcker alla ojämnheter, vilket skulle skapa problem vid användningen av styvt isoleringsmaterial – då skulle man behöva jämna ut ojämnheter eller komma till rätta med förlusten av värme på grund av håligheter mellan ytan och värmeisolering.

Så, vi räknar en gång till.

 1. Hur mycket kan Du spara genom att ha ett tät hus? - 30 procent av värmeräkningar.
 2. Hur mycket sparar Du utan att renovera hus? - även om 30 år kommer förblir vår isoleringen lika tät och robust
 3. Hur mycker sparar Du när Du inte behöver jobba själv (eller inte betalar för tjänsten)? Utan utjämning av värmeisolerade ytor, utan installation av tätskikt och ångspärr? - Utvärdera arbetstid (anlitad personal eller egen) och material.

Isolering av källare, fundament


Polyuretanskum är idealiskt för isolering av källare både från utsidan och insidan. Det ger inte bara värmeisolering utan även skydd mot fukt. Från utsidan bör skummet målas, eftersom det som alla andra polyuretanskum börjar sönderfalla efter en långvarig exponering för UV.
Med skummet kan Du täta sprickor, håligheter runt olika vatten-, el- eller gasledningar.
Det är en idealisk lösning för gamla källare och underjordiska garage, som har väggar med hög luftfuktighet, mögel och fukt med kyla tränger in i byggnaden. Du kan också spraya tak i källaren eller garaget, vilket förbättrar värmeisolering i bostäder på övre våningar.

Väggisolering

Isolering små väggytor (upp till 50 m²) - är den vanligaste användningen av polyuretanskum.

Detta är särskilt aktuellt:

När man har en kall vägg i lägenheten eller huset och det är omöjligt att isolera väggen från utsidan
När Du vill spara värdefullt utrymme i rummet (endast 5 cm tjockt skikt kommer att ge ytterligare 2,5 m
K/W termisk resistans R)

 • När det är viktigt att isolera de mest vanliga vägar för frostintrång - dvs. hörn, fogar mellan väggen och taket (särskilt när övanför innertaket finns yttertak), väggar och golv (särskilt om under golvet är ouppvärmda lokaler) runt vägguttag, strömbrytare eller vid sprickor i väggarna (på grund av den höga densiteten ökar skummet den strukturella styrkan av väggen)
 • När du vill bli säker att isoleringen fungerar så länge som hela Din byggnad (det eroderar inte, absorberar inte fukt och inte sjunker som det brukar hända med felaktigt installerat fibröst isoleringsmaterial "som andas", och som efter absorption och ångavdunstning förlorar sin forna volym och öppnar otäta håligheter)
 • När du vill utföra arbetet mycket snabbt (50 m² kan Du isolera på mindre än 30 minuter.)

Isolering av tak, loft, vind

 • I synnerhet är ett vanligt problem ett kallt tak i de övre lägenheterna då det är omöjligt att isolera tak. Då kan värmeisoleringsmaterialet installeras endast från insidan, vilket minskar höjden på rummet. I sådana fall är det möjligt att använda polyuretanskumsatser som är avsedda just för ytor upp till 50 kvm (beroende på skikttjocklek).
 • Pga polyuretanskummets höga termiska resistans (när tjocklek är 5 cm, R = 2,5 m²•K/W) för att uppnå den önskade termiska effekten på polyuretanskum, räcker med nästan dubbelt så tunnt isoleringsskiktet än vid val av andra isoleringsmaterial. Och det möjliggör att bevara den maximala höjden av taket.
 • Skummet kommer att täcka ojämna bjälklag och förbättra isoleringseffekt samt skarvar och bilda en monolitiskt och tät isoleringsskikt.
 • Detta är det perfekta sättet att täta alla takkonstruktioner, särskilt de komplexa strukturella komponenter. Skummet kommer att hålla så hårt till ett träd och metall, lämnar inga läckande håligheter eller köldbryggor.
 • Du kan också isolera luftkonditioneringssystem på vinden - för att undvika kondens i det. Skummet kommer att täta öppningarna för luftkanaler, rökgångar, ventilationskanaler på taket.
 • Isolera taket med skum. Spruta polyuretanskum runt hela perimeter av tak- och golvanslutningspunkter, där i de flesta fall finns en risk för läckage vid isolering med vanligt termiskt isoleringsmaterial. Du kan bespruta hela bjälklag med ett tunt lager av skum, vilket säkerställer en homogen termisk beläggning och skydd mot ångor. Resten av den nödvändiga värmeresistansen kan Du nå genom sprutning av skum upprepade gånger till önskad tjocklek eller med hjälp av andra isoleringsmaterial.

Kontakta oss för gratis rådgivning

Vi kommer till Dig då det passar Dig, ger detaljerade råd, hjälper Dig vid val av isoleringsmaterial. Fyll i formuläret - din kontaktinformation och presentera kort Ditt projekt. Inom kort kommer våra specialister att kontakta Dig. Eller ring oss på telefon +37067231346
Arbeten utförs i hela Litauen

skriv till oss: